Odoo • Image and Text

ระบบ HIS จาก 24HOS

ระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล (HIS) จาก 24HOS ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับใช้งานสำหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในหลากหลายขนาด เนื่องจากการทำงานของระบบอยู่บนคลาวด์ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งและขยายระบบโรงพยาบาลหรือแม้แต่การขยายสาขาของโรงพยาบาลก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยเช่นกัน